top of page

Instap leerjaar drie mediumschap

  • Begint 8 jun.
  • 720 euro
  • Atoomweg 12 1627LE Hoorn

Beschikbare plekken


Beschrijving van de dienst

Kan je zelfstandig contact maken met de spirituele wereld , en kan je een consult geven? Maar niet stevig genoeg? Dan kan je instappen in het derde leer jaar van het mediumschap. We gaan je talenten nog meer uitdiepen Nog meer trainen met fijne oefen momenten. Je bent van harte welkom als je de roeping voelt. Datums vanaf volgende maand bekend.


Aankomende sessies


Annuleringsbeleid

Algemene voorwaarden consulten en trainingen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Spirit2Spirit Ilse Velle, hierna te noemen: ‘Gebruiker’, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Cursussen en opleidingen U staat pas ingeschreven voor een cursus, opleiding of training wanneer u een aanbetaling cursusgeld heeft betaald. Wanneer u zich heeft aangemeld voor een cursus en u wilt zich voor aanvang van de cursus nog afmelden, dan kan dit tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos. Hierna bent u verplicht tot het betalen van 95 of 90 euro. Wanneer het gaat om een aanmelding voor de Jaaropleiding Mediumschap of een andere opleiding, dan kunt u zich kosteloos afmelden tot een maand voor aanvang. Hierna bent u verplicht € 90 of 95 euro te betalen tot 2 dagen voor aanvang van de betreffende opleiding. Daarna dient u het hele opleidingsbedrag te betalen. Gemiste dagen / avonden kunnen niet worden ingehaald. Voor gemiste dagen wordt geen cursusgeld terugbetaald. Wanneer u besluit de opleiding te stoppen, wordt het lesgeld niet geretourneerd. Betaling en incassokosten Voor zover betaling achteraf met mij is overeengekomen dient de betaling steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door mij aan te geven wijze. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim.


Contactgegevens

  • Atoomweg 12, Hoorn, Netherlands

    0616398819

    info@spirit2spirit.nl


Diensten: Bookings Service Page
bottom of page