top of page
Deze cursus is al gestart, maar je kunt de overige sessies nog boeken.

Bassisopleiding Mediumschap 2024/25

Eerste jaar

  • Begonnen op 14 mrt.
  • 760 euro
  • Atoomweg 12 1627LE Hoorn

Beschikbare plekken


Beschrijving van de dienst

Basisopleiding mediumschap Heb je interesse in het mediumschap, of wil je je gevoeligheid ontwikkelen? Dan biedt Spirit 2 Spirit een volledig aanbod voor ieder stadium van je ontwikkeling. Op basis van mijn eigen jarenlange ervaring en training bied ik de volgende mogelijkheden: ​Basisopleiding mediumschap van twee jaar In deze twee jaar maak je kennis met de spirituele wereld, maar zeker ook met jezelf als spiritueel wezen. In deze twee jaar staan de volgende thema's centraal: > Persoonlijke ontwikkeling > Contact maken met je eigen ziel > Meditatie > Filosofie en ethiek van mediumschap > Leren lezen van iemands energie (psychometrie) > Contact maken met de spirituele wereld > Privéconsulten > Heling > Maar vooral veel plezier in het ontdekken van je eigen vaardigheden en spiritualiteit De opleiding bestaat uit twee losse jaren, waarvan 8 lesdagen, je kunt na het eerste jaar zelf bepalen of je door wilt stromen naar het tweede jaar. De lesdagen zijn op vrijdag van 10.00 - 15.30 uur. ​ Kosten per cursusjaar: 795,- Euro aanbetaling en per keer te voldoen ​ ​


Aankomende sessies


Annuleringsbeleid

Algemene voorwaarden consulten en trainingen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Spirit2Spirit Ilse Velle, hierna te noemen: ‘Gebruiker’, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Cursussen en opleidingen U staat pas ingeschreven voor een cursus, opleiding of training wanneer u een aanbetaling cursusgeld heeft betaald. Wanneer u zich heeft aangemeld voor een cursus en u wilt zich voor aanvang van de cursus nog afmelden, dan kan dit tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos. Hierna bent u verplicht tot het betalen van 95 of 90 euro. Wanneer het gaat om een aanmelding voor de Jaaropleiding Mediumschap of een andere opleiding, dan kunt u zich kosteloos afmelden tot een maand voor aanvang. Hierna bent u verplicht € 90 of 95 euro te betalen tot 2 dagen voor aanvang van de betreffende opleiding. Daarna dient u het hele opleidingsbedrag te betalen. Gemiste dagen / avonden kunnen niet worden ingehaald. Voor gemiste dagen wordt geen cursusgeld terugbetaald. Wanneer u besluit de opleiding te stoppen, wordt het lesgeld niet geretourneerd. Betaling en incassokosten Voor zover betaling achteraf met mij is overeengekomen dient de betaling steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door mij aan te geven wijze. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim.


Contactgegevens

  • Atoomweg 12, Hoorn, Netherlands

    0616398819

    info@spirit2spirit.nl


Diensten: Bookings Service Page
bottom of page